1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

 

Jaarrekening 2014

Begroting 2015 na VJN

Begroting 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Lasten

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

248.020

244.372

232.822

200.257

184.093

175.228

2 Bereikbaar en Verbonden

372.795

320.037

316.969

305.097

334.847

321.083

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

97.219

97.262

99.861

78.259

76.896

61.745

4 Bestuur en Samenleving

177.189

52.294

45.106

40.122

35.749

35.151

5 Middelen

9.370

37.197

35.809

39.042

46.617

49.458

Totaal Lasten

904.592

751.162

730.567

662.776

678.202

642.665

Baten

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

81.078

68.894

58.676

59.955

53.062

49.089

2 Bereikbaar en Verbonden

103.216

125.612

13.862

8.198

9.409

13.258

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

16.784

5.501

3.819

504

504

498

4 Bestuur en Samenleving

122.915

813

813

813

813

813

5 Middelen

556.057

520.473

602.199

590.783

590.211

594.755

Totaal Baten

880.051

721.293

679.369

660.253

653.999

658.411

Totaal saldo van baten en lasten

-24.542

-29.869

-51.198

-2.523

-24.203

15.746

Bijdrage uit reserve

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

29.007

45.674

45.126

14.748

14.692

9.354

2 Bereikbaar en Verbonden

177.387

34.054

123.405

110.776

128.580

108.824

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

20.627

29.876

25.502

12.399

15.084

105

4 Bestuur en Samenleving

 

1.100

464

0

0

0

5 Middelen

17.953

16.511

26.398

8.736

1.924

15.283

Totaal Bijdrage uit reserve

244.975

127.216

220.896

146.660

160.280

133.566

Storting in reserve

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

22.104

22.445

15.331

0

0

0

2 Bereikbaar en Verbonden

124.552

60.902

142.215

129.863

122.344

125.719

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

28.875

8.581

8.644

10.125

10.125

10.125

4 Bestuur en Samenleving

100

0

0

0

0

0

5 Middelen

16.034

5.419

3.507

4.149

3.608

13.468

Totaal Storting in reserve

191.666

97.347

169.698

144.137

136.077

149.312

Resultaat

28.767

0

0

0

0

0