1. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Exploitatie & Reserves
(bedragen x
€ 1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke
Begroting
2016

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2016 na
wijziging

Jaar-
rekening
2016

Vergelijking Begroting
2016
na wijziging
Rekening
2016

Programma

1

Groen, Waterrijk en Schoon

193.209

232.823

6.050

651

239.524

224.990

14.533

2

Bereikbaar en Verbonden

315.089

316.969

5.199

17.830

339.999

293.222

46.777

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

68.364

99.861

-1.288

-15.886

82.687

62.308

20.379

4

Bestuur en Samenleving

45.997

45.106

-210

-2.519

42.378

47.257

-4.880

5

Middelen

37.312

35.809

627

1.981

38.418

37.385

1.033

Totaal Lasten

659.972

730.568

10.378

2.058

743.005

665.162

77.843

Programma

1

Groen, Waterrijk en Schoon

46.690

58.676

7.821

7.474

73.972

122.786

48.814

2

Bereikbaar en Verbonden

124.135

13.862

75.684

9.620

99.166

85.669

-13.496

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

5.102

3.819

1.518

1.845

7.182

15.647

8.465

4

Bestuur en Samenleving

1.428

813

0

104

916

6.796

5.880

5

Middelen

529.035

602.199

4.347

5.718

612.265

615.156

2.891

Totaal Baten

706.391

679.369

89.370

24.762

793.501

846.054

52.553

Totaal saldo van baten en lasten

46.419

-51.199

78.992

22.703

50.496

180.892

130.396

Programma

1

Groen, Waterrijk en Schoon

35.104

45.126

-2.980

-4.258

37.888

38.533

645

2

Bereikbaar en Verbonden

36.346

123.405

-67.701

35.810

91.514

73.842

-17.672

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

23.489

25.502

7.571

-8.238

24.836

14.137

-10.699

4

Bestuur en Samenleving

1.100

464

0

0

464

464

0

5

Middelen

29.742

26.398

31.663

4.211

62.272

61.801

-472

Totaal Bijdrage uit reserve

125.781

220.896

-31.446

27.524

216.974

188.777

-28.197

Programma

1

Groen, Waterrijk en Schoon

34.153

15.331

7.847

1.985

25.163

81.233

-56.071

2

Bereikbaar en Verbonden

64.608

142.215

16.094

28.957

187.267

189.450

-2.184

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

26.806

8.644

23.605

7.799

40.048

45.493

-5.444

4

Bestuur en Samenleving

464

0

0

0

0

0

0

5

Middelen

8.330

3.507

0

11.485

14.993

18.523

-3.530

Totaal Storting in reserve

134.362

169.698

47.546

50.226

267.470

334.699

-67.229

Resultaat

37.838

-1

0

1

0

34.970

34.970