Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2014
Jaarrekening
2015
Begroting 2015 na
voorjaarsnota
Oorspronkelijke
Begroting
 2016 
Voorjaarsnota
2016 
Najaarsnota
2016
Jaarrekening
2016
               
Lasten              
DOEL 5-1  Financieel gezonde huishouding 9.370 0 37.197 35.809 0 0 0
Totaal Lasten 9.370 0 37.197 35.809 0 0 0
Baten              
               
DOEL 5-1  Financieel gezonde huishouding 556.057 0 520.473 602.199 0 0 0
Totaal Baten 556.057 0 520.473 602.199 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten   546.687 0 483.277 566.391 0 0 0
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 5-1  Financieel gezonde huishouding 17.953 0 16.511 26.398 0 0 0
Totaal Bijdrage uit reserve 17.953 0 16.511 26.398 0 0 0
               
Storting in reserve              
DOEL 5-1  Financieel gezonde huishouding 16.034 0 5.419 3.507 0 0 0
Totaal Storting in reserve 16.034 0 5.419 3.507 0 0 0
Resultaat 548.606 0 494.369 589.281 0 0 0