5. Kapitaallasten

Kapitaallasten
(bedragen x €1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Vergelijking
Begroting na
wijziging Rekening 2016

Groen, Waterrijk en Schoon

475

489

439

50

Bereikbaar en Verbonden

64.625

63.654

71.857

-8.203

Aantrekkelijk en Concurrerend

254

282

242

39

Bestuur en Samenleving

0

0

0

0

Middelen

736

21.954

21.586

367

Indirecte kapitaallasten

12.325

13.785

13.785

0

Totaal

78.414

100.164

107.910

-7.747