6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspronkelijke
Begroting
2016

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2016 na
wijziging

Jaar-
rekening
2016

Vergelijking Begroting
2016
na wijziging
Rekening
2016

Lokale heffingen

332.618

324.050

0

3.000

327.050

325.497

-1.553

Provinciefonds

165.988

248.840

3.463

2.608

254.911

263.448

8.537

Dividend

-358

110

590

0

700

42

-658

Saldo van de financieringsfunctie

44

0

0

0

0

138

138

Overige algemene dekkingsmiddelen

-7.279

-6.609

11.543

-1.871

3.063

-15.332

-18.395

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

491.013

566.391

15.597

3.737

585.724

573.793

-11.931