Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Algemeen

Het Wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N 217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en 's'-Gravendeel.

In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:

  • De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;

  • De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;

  • Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Specifiek deel

Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

info@kiltunnel.nl

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 3 stemmen=

6/14e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

F. Vermeulen (vakgedeputeerde)

F. Vermeulen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Dordrecht

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Strijen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.500

Jaarrekening 2012

€ 387.500

 

Begroting 2013

€ 387.500

Jaarrekening 2013

€ 387.500

 

Begroting 2014

€ 387.500

Jaarrekening 2014

€ 387.500

 

Begroting 2015

€ 387.500

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2016

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 42% garantenbijdrage

Binnenmaas = 6%

Strijen = 2%

€ 7.982.000

€ 775.000

€ 387.500

€ 325.500

€ 46.500

€ 15.500

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ -11.220.000

€ 52.983.000

€ 1.211.273

2011

€ -9.617.000

€ 49.412.000

€ 1.602.309

2012

€ -8.164.000

€ 46.378.000

€ 1.453.000

2013

€ -6.956.000

€ 43.879.000

€ 1.206.763

2014

€ -5.469.000

€ 39.709.000

€ 1.487.000

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ - 11.848.586

€ 3.685.446

0

0

€ 834.376

2014

€ - 6.956.377

--

€ 1.630.000

--

€ 733.999

Wegschap Tunnel Dordtse Kil


Algemeen

Het Wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en 's-Gravendeel.

In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:

  • De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;

  • De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;

  • Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.


Specifiek deel

Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

info@kiltunnel.nl

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 3 stemmen=

6/14e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

F. Vermeulen (vakgedeputeerde)

F. Vermeulen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Dordrecht

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Strijen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.500

Jaarrekening 2012

€ 387.500

Begroting 2013

€ 387.500

Jaarrekening 2013

€ 387.500

Begroting 2014

€ 387.500

Jaarrekening 2014

€ 387.500

Begroting 2015

€ 387.500

Jaarrekening 2015

€ 387.500

Begroting 2016

€ 387.500

   

Begroting 2017

€ 387.500

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2017

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 42% garantenbijdrage

Binnenmaas = 6%

Strijen = 2%

€ 8.154.000

€ 775.000

€ 387.500

€ 325.500

€ 46.500

€ 15.500

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen/begroting 2017

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ -11.220.000

€ 52.983.000

€ 1.211.273

2011

€ -9.617.000

€ 49.412.000

€ 1.602.309

2012

€ - 8.164.000

€ 46.378.000

€ 1.453.000

2013

€ - 6.956.000

€ 43.879.000

€ 1.206.763

2014

€ - 5.469.000

€ 39.709.000

€ 1.487.000

2015

€ - 3.962.000

€ 37.429.000

€ 1.507.000

2016

€ - 3.294.000

€ 32.118.000

N.B.

2017

€ - 1.610.000

€ 28.616.000

€ 1.240.000

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ - 11.848.586

€ 3.685.446

0

0

€ 834.376

2014

€ - 6.956.377

--

€ 1.630.000

--

€ 733.999

2015

€ - 5.468.897

--

€ 1.128.000

--

€ 624.337

2016

€ - 3.962.000

--

€ 687.250

--

N.B.

2017

€ - 2.792.000

--

€ 687.725

--

N.B.

Kengetallen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Netto Schuldquote

 

PM

 

PM

PM

Solvabiliteit

 

PM

 

PM

PM

Structurele Exploitatieruimte

 

PM

 

PM

PM