Programma 5 Middelen

Algemeen

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal naamloze vennootschappen via een relatief klein aandelenpakket. Deze deelnemingen vallen onder de categorie overige verbonden partijen, waarbij niet wordt ingezet op een proactieve rol in de deelname.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de overige deelnemingen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie neemt deel in twee banken met de hoogste kredietwaardigheid. Statutair is bepaald dat alle aandelen in het bezit dienen te zijn van publiekrechtelijke lichamen. De provincie neemt vanuit dit oogpunt deel in deze banken. Verder betreft het hier een deelname in een energie- en waterbedrijf. In maart 2011 is besloten tot vervreemding van deze aandelen. Hiertoe is het onderhandelingstraject gestart.

Rechtsvorm en doel

De banken hebben de vorm van een naamloze vennootschap, met als doel bank van en voor de overheid te zijn. Het energie - en waterbedrijf is ook een naamloze vennootschap die zich toelegt op de energievoorziening in brede zin.

Bestuurlijk belang

De deelname betreft een relatief klein aandelenpakket en wordt veelal vanuit het publieke belang en verantwoordelijkheid ingegeven.

Activiteiten

 • Kredietverlening

 • Betalingsverkeer

 • Advisering

 • Energie- en waterlevering

Bevoegdheden

 • Diverse bevoegdheden in het kader van financiële dienstverlening en kredietverstrekking gericht op de publieke sector

 • Het leveren van energie aan individuele burgers en bedrijven

Specifiek deel

Naam

Delta NV

Postadres

Postbus 548, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres

Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg

E-mailadres

info@delta.nl

Telefoonnummer

0118-88200

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

5 aandelen en 8 bonusaandelen =

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

A.v.A

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang PZH

PZH heeft 5 aandelen (niet volgestort) en 8 bonusaandelen = totaal 0,04%

Aandelen zijn in het verleden om niet verkregen. In 2011 is € 22.251 dividend uitgekeerd. In maart 2011 is besloten de aandelen te vervreemden. De onderhandelingen hierover lopen nog.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 609.416

€ 322.657

0,0524%

2011

€ 0

€ 617.707

€ 617.707

0,0524%

2012

€ 0

€ 621.919

€ 621.919

0,0524%

2013

€ 0

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.183.000.000

€ 1.522.000.000

-€ 178.000.000

€ 22.251

2011

€ 1.180.000.000

€ 1.797.000.000

€ 83.000.000

€ 22.251

2012

€ 1.185.000.000

€ 1.993.000.000

€ 81.000.000

€ 17.801

2013

€ 1.213.000.000

€ 2.013.000.000

€ 75.000.000

€ 17.801

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Postadres

Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 2541 AA Den Haag

E-mailadres

info@BNG.nl

Telefoonnummer

070-3750750

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

610.350 aandelen van

2,50 = 1,1%

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

AvA

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 610.350 aandelen (volgestort) = totaal 1,1% aandeelhouder. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 141.806

€ 25.439.388

€ 25.297.582

1,096%

2011

€ 141.806

€ 26.855.400

€ 26.713.544

1,096%

2012

€ 141.806

€ 29.791.184

€ 29.649.377

1,096%

2013

€ 141.806

n.n.t.b.

n.n.t.b.

1,096%

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 2.259.000.000

€ 116.274.000.000

€ 257.000.000

€ 1.519.772

2011

€ 1.897.000.000

€ 134.563.000.000

€ 256.000.000

€ 1.403.805

2012

€ 2.752.000.000

€ 139.477.000.000

€ 332.000.000

€ 701.403

2013

€ 3.430.000.000

€ 127.753.000.000

€ 283.000.000

€ 909.422

Naam

NWB NV

Postadres

Postbus 580, 2501 CN Den Haag

Bezoekadres

Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

E-mailadres

info@nwbbank.com

Telefoonnummer

070-4166266

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

33 A aandelen en

40 B aandelen =

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

AvA

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 33 aandelen A en 40 aandelen B = totaal < 0,1%

Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 4.538

€ 1.313.352

€ 1.308.814

0,53%

2011

€ 4.538

€ 1.493.068

€ 1.488.530

0,53%

2012

€ 4.538

€ 1.541.428

€ 1.536.890

0,53%

2013

€ 4.538

n.n.t.b.

n.n.t.b.

0,53%

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.135.000.000

n.n.t.b.

€ 91.000.000

€ 42.750

2011

€ 1.188.000.000

n.n.t.b.

€ 75.000.000

€ 24.582

2012

€ 1.226.000.000

n.n.t.b.

€ 40.000.000

€ 0

2013

€ 1.256.000.000

n.n.t.b.

€ 34.000.000

€ 0

Algemeen

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal naamloze vennootschappen via een relatief klein aandelen- pakket. Deze deelnemingen vallen onder de categorie overige verbonden partijen, waarbij niet wordt ingezet op een proactieve rol in de deelname.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de overige deelnemingen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie neemt deel in twee banken met de hoogste kredietwaardigheid. Statutair is bepaald dat alle aandelen in het bezit dienen te zijn van publiekrechtelijke lichamen. De provincie neemt vanuit dit oogpunt deel in deze banken. Verder betreft het hier een deelname in een energie- en waterbedrijf. In maart 2011 is besloten tot vervreemding van deze aandelen. Hiertoe is het onderhandelingstraject gestart.

Rechtsvorm en doel

De banken hebben de vorm van een naamloze vennootschap, met als doel bank van en voor de overheid te zijn. Het energie - en waterbedrijf is ook een naamloze vennootschap die zich toelegt op de energievoorziening in brede zin.

Bestuurlijk belang

De deelname betreft een relatief klein aandelenpakket en wordt veelal vanuit het publieke belang en verantwoordelijkheid ingegeven.

Activiteiten

 • Kredietverlening

 • Betalingsverkeer

 • Advisering

 • Energie en water levering

Bevoegdheden

 • Diverse bevoegdheden in het kader van financiële dienstverlening en kredietverstrekking gericht op de publieke sector

 • Het leveren van energie aan individuele burgers en bedrijven

Specifiek deel

Naam

Delta NV

Postadres

Postbus 548, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres

Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg

E-mailadres

info@delta.nl

Telefoonnummer

0118-88200

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

5 aandelen en 8 bonusaandelen =

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

A.v.A

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang PZH

PZH heeft 5 aandelen (niet volgestort) en 8 bonusaandelen = totaal 0,04%.

Aandelen zijn in het verleden om niet verkregen. In 2011 is € 22.251 dividend uitgekeerd. In maart 2011 is besloten de aandelen te vervreemden. De onderhandelingen hierover lopen nog.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 619.416

€ 619.416

0,0524%

2011

€ 0

€ 617.707

€ 617.707

0,0524%

2012

€ 0

€ 621.919

€ 621.919

0,0524%

2013

€ 0

€ 635.303

€ 635.303

0,0524%

2014

€ 0

€ 599.892

€ 599.892

0,0524%

2015

€ 0

€ 487.315

€ 487.315

0,0524%

2016

€ 0

N.B.

N.B.

N.B.

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.183.000.000

€ 1.522.000.000

-€ 178.000.000

€ 22.251

2011

€ 1.180.000.000

€ 1.797.000.000

€ 83.000.000

€ 22.251

2012

€ 1.185.000.000

€ 1.993.000.000

€ 81.000.000

€ 17.801

2013

€ 1.213.000.000

€ 2.013.000.000

€ 75.000.000

€ 8.901

2014

€ 1.146.000.000

€ 2.519.000.000

€ 3.760.000

€ 6.675

2015

€ 931.000.000

€ 1.753.000.000

-€ 111.000.000

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Postadres

Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 2541 AA Den Haag

E-mailadres

info@BNG.nl

Telefoonnummer

070-3750750

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

610.350 aandelen van

2,50 = 1,1%

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

AvA

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 610.350 aandelen (volgestort) = totaal 1,1% aandeelhouder. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 141.806

€ 25.439.388

€ 25.297.582

1,096%

2011

€ 141.806

€ 26.855.400

€ 26.713.594

1,096%

2012

€ 141.806

€ 29.791.184

€ 29.649.377

1,096%

2013

€ 141.806

€ 31.988.444

€ 31.846.638

1,096%

2014

€ 141.806

€ 32.580.483

€ 32.438.677

1,096%

2015

€ 141.806

€ 40.978.899

€ 40.837.093

1,096%

2016

€ 141.806

N.B..

N.B.

N.B.

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 2.259.000.000

€ 116.274.000.000

€ 257.000.000

€ 1.519.772

2011

€ 1.897.000.000

€ 134.563.000.000

€ 256.000.000

€ 1.403.805

2012

€ 2.752.000.000

€ 139.477.000.000

€ 332.000.000

€ 701.403

2013

€ 3.430.000.000

€ 127.753.000.000

€ 283.000.000

€ 909.422

2014

€ 3.582.000.000

€ 149.923.000.000

€ 126.000.000

€ 775.145

2015

€ 4.163.000.000

€ 145.348.000.000

€ 235.000.000

€ 622.557

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

Naam

Nederlandsche Waterschaps Bank (NWB) NV

Postadres

Postbus 580, 2501 CN Den Haag

Bezoekadres

Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

E-mailadres

info@nwbbank.com

Telefoonnummer

070-4166266

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

33 A aandelen en

40 B aandelen =

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

AvA

R. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 33 aandelen A en 40 aandelen B = totaal < 0,1%.

Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 4.538

€ 1.313.352

€ 1.308.814

0,53%

2011

€ 4.538

€ 1.493.068

€ 1.488.530

0,53%

2012

€ 4.538

€ 1.541.428

€ 1.536.890

0,53%

2013

€ 4.538

€ 1.578.841

€ 1.574.303

0,53%

2014

€ 4.538

€ 1.638.066

€ 1.633.528

0,53%

2015

€ 4.538

€ 1.757.832

€ 1.753.294

0,53%

2016

€ 4.538

N.B.

N.B.

N.B.

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.135.000.000

N.B.

€ 91.000.000

€ 42.750

2011

€ 1.188.000.000

N.B.

€ 75.000.000

€ 24.582

2012

€ 1.226.000.000

N.B.

€ 40.000.000

€ 0

2013

€ 1.256.000.000

€ 71.750.000.000

€ 34.000.000

€ 0

2014

€ 1.303.000.000

€ 86.946.000.000

€ 49.000.000

€ 0

2015

€ 1.399.000.000

€ 89.915.000.000

€ 95.000.000

€ 0

2016

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

2017

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.