8. WNT-verantwoording 2016 provincie Zuid-Holland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op provincie Zuid-Holland van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor provincie Zuid-Holland is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13emaand van de functievervulling

(bedragen x € 1)

J.A.M. Hilgersom

R.H. van Luyk

F. Kas

J.H. de Baas

Functiegegevens

Chef Kabinet

Griffier

Loco-griffier

Provinciesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 -“ 31/12

1/1 -“ 11/9

12/9 -“ 31/12

1/4 -“ 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

ja

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

nee

         

Individueel WNT-maximum

-

124.713

54.287

134.495

         

Beloning

154.586

70.967

25.726

136.461

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

14.744

9.508

3.332

-

Subtotaal

169.330

80.475

29.058

136.461

         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

     

-

         

Totaal bezoldiging

169.330

80.475

29.058

136.461

         

Verplichte motivering indien overschrijding

-

-

 

Krachtens artikel 7, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WNT geldt overgangsrecht

         

Gegevens 2015

       

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,0

1,0

-

-

         

Beloning

150.866

103.363

-

-

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

16.354

14.159

-

-

Totaal bezoldiging 2015

167.220

117.522

-

-

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

(bedragen x € 1)

J.H. de Baas

Functiegegevens

Provinciesecretaris

Aanvang en einde functievervulling

1/1 -“ 31/3

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2016

9

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2016

3

Aantal uren functievervulling in 2016

452

   

Individueel WNT-maximum

63.000

Maximum uurtarief

175

   

Uitgekeerde bezoldiging in 2016

61.020

Bezoldiging per uur

135

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

   

Totaal bezoldiging

61.020

   

Verplichte motivering indien overschrijding

-