Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven