Bijlage 3 Overzicht reserves naar de stand van Jaarrekening 2016