Bijlage 4 Kerngegevens provincie Zuid-Holland

Sociale infrastructuur

2012

2013

2014

Aantal inwoners

3.552.407

3.563.935

3 577 032

- Mannen

1.753.393

1.758.081

1 764 927

- Vrouwen

1.799.014

1.805.854

1 812 105

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8 

5 tot 15 jaar (%)

11,6

11,5

11,7

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,5

12,5 

25 tot 45 jaar (%)

27,3

27,0

26,7 

45 tot 65 jaar (%)

27,2

27,1

27,1

65 jaar en ouder (%)

15,6

16,1

16,6

 

 

 

 

Aantal huishoudens

1.628.583

1.638.400

1 639 725

Aantal personen per huishouden

2,17

2,15

2,15

 

 

 

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

 

 

 

Kwartaal 1

57.800

72.127

87.510

Kwartaal 2

58.400

74.367

84.620

Kwartaal 3

61.370

78.303

82.640

Kwartaal 4

66.680

82.906

85.880

Fysieke infrastructuur

2012

2013

2014

Oppervlakte provincie in km2

(geen nieuwe cijfers sinds 2010)

3.418,5

3.418,5

3.418,5

- Land

2.810,2

2.810,2

2.810,2

- Water

608,3

608,3

608,3

Aantal gemeenten

72

67

65

(per januari 2015: 60)

Aantal woningen

1.618.648

1.636.072

1 647.089

Aantal recreatiewoningen (geen nieuwe cijfers sinds 2012)

12.493

n.n.b.

n.n.b.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

(exclusief recreatiewoningen)

218.000

209.000

199.000

Lengte wegen, totaal in km

16.226

16.286

16.402

Waarvan: provinciale wegen in km

704

702

692

Aantal personenauto's *

1.496.455

1.495.056

1.498.608

Aantal personenauto's per 1.000 inwoners

421

420

419

Verkeersdoden

95

84

78

Bron CBS.

* Bron: Afrekening MRB van de belastingdienst.

Interne organisatie

Aantal PS-leden

55

Waarvan:

VVD

10

PVV

8

CDA

7

D66

7

PVDA

5

 

5

GL

3

CU/SGP

6

50PLUS

2

PVDD

2

 

 

Aantal GS-leden

5