Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Lasten

316.969

305.097

334.847

321.083

Baten

13.862

8.198

9.409

13.258

Totaal saldo van baten en lasten

-303.107

-296.899

-325.439

-307.825

Bijdrage uit reserve

123.405

110.776

128.580

108.824

Storting in reserve

142.215

129.863

122.344

125.719

Resultaat

-321.917

-315.986

-319.203

-324.720

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000)

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Lasten

42.809

24.951

33.927

8.743

Baten

11.444

5.769

6.969

10.806

Totaal saldo van baten en lasten

-31.365

-19.181

-26.958

2.063

Bijdrage uit reserve

123.405

110.776

128.580

108.824

Storting in reserve

142.215

129.863

122.344

125.719

Resultaat

-50.175

-38.268

-20.722

-14.832

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

  • Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde
  • Doel 2-2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke Begroting
2016

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2016

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2016

Lasten

315.089

316.969

5.199

17.830

339.999

293.222

46.777

Baten

124.135

13.862

75.684

9.620

99.166

85.669

-13.496

Totaal saldo van baten en lasten

-190.954

-303.107

70.485

-8.210

-240.833

-207.552

33.281

Bijdrage uit reserve

36.346

123.405

-67.701

35.810

91.514

73.842

-17.672

Storting in reserve

64.608

142.215

16.094

28.957

187.267

189.450

-2.184

Resultaat

-219.216

-321.917

-13.310

-1.358

-336.586

-323.161

13.425