Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie

Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Doel 3-4 Goede ruimtelijke kwaliteit

Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Lasten

99.861

78.259

76.896

61.745

Baten

3.819

504

504

498

Totaal saldo van baten en lasten

-96.042

-77.754

-76.391

-61.248

Bijdrage uit reserve

25.502

12.399

15.084

105

Storting in reserve

8.644

10.125

10.125

10.125

Resultaat

-79.183

-75.480

-71.432

-71.268

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Lasten

48.090

25.790

24.775

9.800

Baten

3.813

498

498

498

Totaal saldo van baten en lasten

-44.278

-25.293

-24.278

-9.302

Bijdrage uit reserve

25.502

12.399

15.084

105

Storting in reserve

8.644

10.125

10.125

10.125

Resultaat

-27.420

-23.019

-19.319

-19.322

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

  • Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie
  • Doel 3-2 Schone en toekomstbestendige energie
  • Doel 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied
  • Doel 3-4 Goede ruimtelijke kwaliteit
  • Doel 3-5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans
  • Doel 3-6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed
  • Doel 3-7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke Begroting
2016

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2016

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2016

Lasten

68.364

99.861

-1.288

-15.886

82.687

62.308

20.379

Baten

5.102

3.819

1.518

1.845

7.182

15.647

8.465

Totaal saldo van baten en lasten

-63.262

-96.042

2.806

17.731

-75.505

-46.661

28.844

Bijdrage uit reserve

23.489

25.502

7.571

-8.238

24.836

14.137

-10.699

Storting in reserve

26.806

8.644

23.605

7.799

40.048

45.493

-5.444

Resultaat

-66.579

-79.183

-13.228

1.694

-90.717

-78.016

12.701