Programma 5 Middelen

Dit programma bevat het volgende doel, welke hierna wordt toegelicht:

Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

 

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Programma 5 Middelen

Lasten

35.809

39.042

46.617

49.458

Baten

602.199

590.783

590.211

594.755

Totaal saldo van baten en lasten

566.391

551.741

543.594

545.296

Bijdrage uit reserve

26.398

8.736

1.924

15.283

Storting in reserve

3.507

4.149

3.608

13.468

Resultaat

589.281

556.328

541.911

547.111

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Programma 5 Middelen

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Bijdrage uit reserve

26.398

8.736

1.924

15.283

Storting in reserve

3.507

4.149

3.608

13.468

Resultaat

22.890

4.587

-1.683

1.815

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat het volgende doel, welke hierna wordt toegelicht:

  • Doel 5-1 Financieel gezonde huishouding

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2015

Oorspron-
kelijke
Begroting
2016

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2016 na
wijziging

Jaar-
rekening
2016

Vergelijking Begroting
2016
na wijziging
Rekening
2016

Lasten

-37.320

-35.809

-627

-1.981

-38.418

-37.385

1.033

Baten

529.035

602.199

4.347

5.718

612.265

615.156

2.891

Totaal saldo van baten en lasten

491.716

566.391

3.720

3.737

573.847

577.771

-78

Bijdrage uit reserve

29.742

26.398

31.663

4.211

62.272

61.801

-472

Storting in reserve

-8.330

-3.507

0

-11.485

-14.993

-18.523

-3.530

Resultaat

513.127

589.281

35.383

-3.537

621.127

621.049

-78